İhaleler İhale Detay

Sonuç Bekleniyor
ARSA SATIŞ İLANI 2018
  Oluşturulma Tarihi:  14.03.2018
  İhale Dosyasını İndir

                                                                                              

İHALE İLANI

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

ARSA SATIŞ  İLANI

 

1- İdarenin

Tebligat Adresi: Kiremitli Mahallesi Atatürk Cad. Yeni Belediye İşhanı Kat:1

Telefo No: (0242) 6433246 Faks: (0242) 6433256

2- İhalenin Konusu

    Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Bozova, Datköy ve Küçükköy Mahallelerinde bulunan 17 adet arsanın Encümen huzurunda satış işlemi. 

 3- İhalenin Tarihi, Saati ve Yeri

        Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Bozova, Datköy ve Küçükköy Mahallelerinde bulunan 17 adet arsa 20.03.2018 Salı Günü saat 15:00’da, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile Satılacaktır, satılmayan arsalar talep olması halinde 27.03.2018 Salı Günü saat 15:00’da Belediye toplantı salonunda encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51 (a) Maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile Satılacaktır.

4- İhaleye Katılma Şartları:

Açık Arttırma İhale İçin;

A-) Şahıslar için: a-) Fotoğraflı nüfus cüzdanı fotokopisi, b-) Geçici ihale teminat makbuzu,

c-) Başkası adına katılacakların vekaletnamesi.

B-) Şirketler için: a-) Oda kayıt belgesi, b-) imza sirküsü (noterden onaylı), c-)  İstekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekaletnamesi,d-) Geçici ihale teminat makbuzu.

Pazarlık Usulü İhale İçin Yukarıdaki Şartlar Aranmaz.

 

5- İhaleye Çıkan Arsaların Adres ve Muhammen Bedelleri

 

Sıra No

 

Mahalle

 

Ada - Parsel

 

Alan (M2)

 

 

Nitelik

 

Muhammen Bedel K.D.V. Dahil (TL)

 

Geçici Teminat (TL)

1

Bozova

209-11

617

Arsa

39.000.00

1.200.00

2

Bozova

210-6

624

Arsa

39.000.00

1.200.00

3

Bozova

219-3

785.42

Arsa

45.000.00

1.350.00

4

Bozova

256-5

996.77

Arsa

43.000.00

1.300.00

5

Bozova

257-4

1036.01

Arsa

45.000.00

1.350.00

6

Bozova

258-1

1050

Arsa

41.000.00

1.250.00

7

Datköy

111-6

400

Arsa

43.000.00

1.300.00

8

Datköy

111-8

449.97

Arsa

52.000.00

1.600.00

9

Datköy

111-10

400

Arsa

42.000.00

1.300.00

10

Datköy

111-11

400

Arsa

43.000.00

1.300.00

11

Datköy

111-12

400

Arsa

44.000.00

1.350.00

12

Küçükköy

240-3

431.81

Arsa

29.000,00

900.00

13

Küçükköy

240-5

430

Arsa

25.000,00

750.00

14

Küçükköy

240-6

429.99

Arsa

25.000,00

750.00

15

Küçükköy

240-7

432.15

Arsa

25.000,00

750.00

16

Küçükköy

114-1

938.70

Arsa

27.000,00

850.00

17

Küçükköy

114-6

998.45

Arsa

28.000,00

850.00

6- Açık Arttırma ihale için ihaleye katılmak isteyenlerin ihale günü saat 12:30’a kadar teminatlarını yatırıp, belgelerini elden Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

7- Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden görülebilir.

8- İhaleyi yapıp yapmamakta Belediye Encümeni yetkilidir.

  

                                                                                                         İLGİLİLERE İLANEN DUYRULUR