İhaleler İhale Detay

Sonuç Bekleniyor
ARSA SATIŞ İLANI -30/11/2017-
  Oluşturulma Tarihi:  30.11.2017
  İhale Dosyasını İndir

İHALE İLANI

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

ARSA SATIŞ  İLANI

 

1- İdarenin

Tebligat Adresi: Kiremitli Mahallesi Atatürk Cad. Yeni Belediye İşhanı Kat:1

Telefo No: (0242) 6433246 Faks: (0242) 6433256

2- İhalenin Konusu

    Mülkiyeti belediyemize ait ilçemiz Bahçeyaka, Bozova, Datköy, Köseler ve Manay Mahallelerinde bulunan 76 adet arsanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile satılması.    

 3- İhalenin Tarihi, Saati ve Yeri

 Mülkiyeti belediyemize ait ilçemiz Bahçeyaka, Bozova, Datköy, Köseler ve Manay Mahallelerinde bulunan 76 adet arsa 05.12.2017 Salı Günü saat 15:00’da, Satılmayan arsalar 12.12.2017 Salı Günü saat 15:00’da belediye hizmet binası toplantı salonunda encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Teklif Usulü ile satılacaktır.

4- İhaleye Katılma Şartları:

A-) Şahıslar için: a-) Fotoğraflı nüfus cüzdanı fotokopisi, b-) Geçici ihale teminat makbuzu,

c-) Başkası adına katılacakların vekaletnamesi.

B-) Şirketler için: a-) Oda kayıt belgesi, b-) imza sirküsü (noterden onaylı), c-)  İstekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekaletnamesi,d-) Geçici ihale teminat makbuzu.

5- İhaleye Çıkan Arsaların Adres ve Muhammen Bedelleri

 

Sıra No

 

Mahalle

 

Ada - Parsel

 

Alan (M2)

 

Muhammen Bedel K.D.V. Dahil (TL)

 

Geçici Teminat (TL)

1

Bahçeyaka

101-6

553.39

45.000.00

1.350.00

2

Bahçeyaka

101-10

520

40.000.00

1.200.00

3

Bahçeyaka

103-1

536.5

35.000.00

1.050.00

4

Bahçeyaka

103-2

536

31.000.00

930.00

5

Bahçeyaka

103-5

500

33.000.00

990.00

6

Bahçeyaka

105-1

640.01

38.000.00

1.140.00

7

Bahçeyaka

105-7

600.01

37.000.00

1.110.00

8

Bahçeyaka

105-9

700.01

43.000.00

1.290.00

9

Bahçeyaka

105-10

650.01

40.000.00

1.200.00

10

Bahçeyaka

106-7

535

35.000.00

1.050.00

11

Bahçeyaka

109-9

701-19

44.000.00

1.320.00

12

Bozova

209-11

617

44.000.00

1.320.00

13

Bozova

210-6

624

44.000.00

1.320.00

14

Bozova

216-4

1141.09

50.000.00

1.500.00

15

Bozova

219-3

785.42

50.000.00

1.500.00

16

Bozova

221-1

504

40.000.00

1.200.00

17

Bozova

233-1

698.01

58.000.00

1.740.00

18

Bozova

255-5

892

46.000.00

1.380.00

19

Bozova

256-5

996.77

48.000.00

1.440.00

20

Bozova

257-4

1036.01

50.000.00

1.500.00

21

Bozova

258-1

1050

46.000.00

1.380.00

22

Bozova

258-6

1050

46.000.00

1.380.00

23

Bozova

259-1

929

48.000.00

1.440.00

24

Bozova

259-2

931

48.000.00

1.440.00

25

Bozova

259-5

930

48.000.00

1.440.00

26

Bozova

260-2

950

43.000.00

1.290.00

27

Bozova

260-4

900.99

48.000.00

1.440.00

28

Bozova

263-3

859.46

43.000.00

1.290.00

29

Bozova

263-4

917.34

43.000.00

1.290.00

30

Bozova

263-5

930

43.000.00

1.290.00

31

Bozova

263-6

1103.36

49.000.00

1.470.00

32

Bozova

263-8

987.46

48.000.00

1.440.00

33

Bozova

263-12

906.7

43.000.00

1.290.00

34

Datköy

111-6

400

48.000.00

1.440.00

35

Datköy

111-8

449.97

57.000.00

1.710.00

36

Datköy

111-10

400

47.000.00

1.410.00

37

Datköy

111-11

400

48.000.00

1.440.00

38

Datköy

111-12

400

49.000.00

1.470.00

39

Datköy

112-1

425.05

54.000.00

1.620.00

40

Datköy

112-2

424

56.000.00

1.680.00

41

Datköy

112-3

424.09

53.000.00

1.590.00

42

Datköy

112-4

500

55.000.00

1.650.00

43

Datköy

112-5

500

55.000.00

1.650.00

44

Datköy

112-6

450

52.000.00

1.560.00

45

Datköy

112-7

450

52.000.00

1.560.00

46

Datköy

112-8

505

55.000.00

1.650.00

47

Datköy

112-9

505

55.000.00

1.650.00

48

Datköy

112-10

425

51.000.00

1.530.00

49

Köseler

102-7

1156.53

24.000.00

720.00

50

Köseler

103-1

502.53

12.000.00

360.00

51

Köseler

103-2

502.53

12.000.00

360.00

52

Köseler

117-6

746.88

16.000.00

480.00

53

Köseler

119-1

511.25

12.000.00

360.00

54

Köseler

122-4

500.57

12.000.00

360.00

55

Köseler

122-5

280.64

8.000.00

240.00

56

Köseler

123-1

675.11

17.000.00

510.00

57

Manay

105-3

795.24

15.000.00

450.00

58

Manay

110-2

800.01

18.000.00

540.00

59

Manay

110-3

800.13

18.000.00

540.00

60

Manay

129-8

703.93

15.000.00

450.00

61

Manay

130-4

744.98

16.000.00

480.00

62

Manay

130-5

745

16.000.00

480.00

63

Manay

130-6

746.25

16.000.00

480.00

64

Manay

131-1

2053.77

51.000.00

1.530.00

65

Manay

131-2

1228.51

29.000.00

870.00

66

Manay

132-1

1135.39

31.000.00

930.00

67

Manay

132-2

927.43

22.000.00

660.00

68

Manay

132-7

920.84

20.000.00

600.00

69

Manay

134-1

800.11

21.000.00

630.00

70

Manay

134-2

1155.01

29.000.00

870.00

71

Manay

134-3

649.86

15.000.00

450.00

72

Manay

134-4

649.86

17.000.00

510.00

73

Manay

134-5

745.52

16.000.00

480.00

74

Manay

134-6

437.36

12.000.00

360.00

75

Manay

134-7

308.81

9.000.00

270.00

76

Manay

134-8

796.61

18.000.00

540.00

6- İhaleye katılmak isteyenlerin ihaleden bir gün önce saat 16:30’a kadar belgelerini elden Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

7- Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden görülebilir.

8- İhaleyi yapıp yapmamakta Belediye Encümeni yetkilidir.

  

                                                                                            İLGİLİLERE İLANEN DUYRULUR