Davet ve Duyurular Davet/Duyuru Detay

02.08.2018 günlü 86 sayılı Meclis toplantısında görüşülen,

05.11.2018 günlü  981 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan,

-Antalya İli Korkuteli İlçesi YAZIR Mahallesi 4282 parsel hakkında Konut-Ticaret Alanı (TİCK), Park Alanı, ve yol düzenlemesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı konusu;

İlgilere tebligat yerine geçmek üzere İLAN OLUNUR.