Davet ve Duyurular Davet/Duyuru Detay

İLAN

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

03.04.2018 tarih ve 34 sayılı Meclis toplantısında görüşülen,

07.08.2018 tarih ve 738 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisince değişritilerek onaylanan,

-Antalya İli Korkuteli İlçesi Söğütcük Mahallesi 279 ada 49,50 parseller hakkında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı konusu;

İlgilere tebligat yerine geçmek üzere İLAN OLUNUR.