Davet ve Duyurular Davet/Duyuru Detay

İLAN

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

02.08.2018 tarih ve 94 sayılı Meclis toplantısında görüşülen,

10.08.2018 tarih ve 801 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan,

-Antalya İli Korkuteli İlçesi Kiremitli Mahallesi 164 ada 7 parsel hakkında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusu;

İlgilere tebligat yerine geçmek üzere İLAN OLUNUR.