Davet ve Duyurular Davet/Duyuru Detay

İLAN

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

04.01.2018 tarih ve 5 sayılı Meclis toplantısında görüşülen,

09.04.2018 tarih ve 387 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan,

-Antalya İli Korkuteli İlçesi Büyükköy Mahallesi 293 ada 5,6,8,9,352 parseller ve 356 ada 12 parsele ilişkin Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı hakkında hazırlanan 1/1000 ölçekli mevzii uygulama ilave imar planı konusu;

İlgilere tebligat yerine geçmek üzere İLAN OLUNUR.