Davet ve Duyurular Davet/Duyuru Detay

İLAN

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

20/02/2018  gün ve 49  sayı ile Korkuteli Belediye Encümeninde görüşülerek kabul edilen,

12/04/2018 gün ve 557  sayı ile Büyükşehir Belediye Encümeninde uygun bulunarak aynen onaylanan,

-Antalya ili Korkuteli ilçesi Uzunoluk Mahallesi 128  ada 104,105,143,144,145,181,182,183,194,292,293  parsellerin 3194 sayılı İmar Kanununun 18. ve 19. Maddelerine göre uygulama dosyası

İlgililere tebligat yerine geçmek üzere İLAN OLUNUR.