Davet ve Duyurular Davet/Duyuru Detay

İLAN

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

04.01.2018 tarih ve 7 sayılı Meclis toplantısında görüşülen,

09.04.2018 tarih ve 388 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan,

-Antalya İli Korkuteli İlçesi Kargalık Mahallesi 435 ada 12 parsel hakkında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama ilave imar planı konusu;

İlgilere tebligat yerine geçmek üzere İLAN OLUNUR.