Davet ve Duyurular Davet/Duyuru Detay

07.12.2017 tarih ve 131 sayılı Meclis toplantısında görüşülen,

05.02.2018 tarih ve 156 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan,

-Antalya İli Korkuteli İlçesi Kargalık Mahallesi 305 ada 5,6,7,8 parseller ve 306 ada 6,7 parseller hakkında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusu;

İlgilere tebligat yerine geçmek üzere İLAN OLUNUR.