Davet ve Duyurular Davet/Duyuru Detay

03.08.2017 günlü 74 sayılı Meclis toplantısında görüşülen,

09.10.2017 günlü  891 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan,

-Antalya İli Korkuteli İlçesi YAZIR Mahallesi 319 ada 2 ve 6 parseller hakkında Konut Alanı, Park Alanı, Otopark, Trafo Alanı ve yol düzenlemesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı konusu;

İlgilere tebligat yerine geçmek üzere İLAN OLUNUR.