Davet ve Duyurular Davet/Duyuru Detay

13/06/2017 gün ve 177 sayılı kararı ile Korkuteli Belediye Encümeninde görüşülen,

27/07/2017 gün ve 1070 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Encümeni kararıyla onaylanan,

-Antalya ili Korkuteli ilçesi Varsak Yaylası  tapulaması kayıtlı 24 ila 33  parsellerin bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine göre yapılan imar uygulaması

İlgililere tebligat yerine geçmek üzere ilan olunur.