Davet ve Duyurular Davet/Duyuru Detay

                                                                       

İHALE İLANI

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

ARSA SATIŞ  İLANI

 

1- İdarenin

Tebligat Adresi: Kiremitli Mahallesi Atatürk Cad. Yeni Belediye İşhanı Kat:1

Telefo No: (0242) 6433246 Faks: (0242) 6433256

2- İhalenin Konusu

    Mülkiyeti belediyemize ait ilçemiz Datköy, Köseler ve Yeleme Mahallelerinde bulunan 27 adet arsanın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile satılması.    

 3- İhalenin Tarihi, Saati ve Yeri

 Mülkiyeti belediyemize ait Datköy, Köseler ve Yeleme Mahallelerinde bulunan 27 adet arsa 12.09.2017 Salı Günü saat 15:00’da, Satılmayan arsalar 19.09.2017 Salı Günü saat 15:00’da belediye hizmet binası toplantı salonunda encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Teklif Usulü ile satılacaktır.

4- İhaleye Katılma Şartları:

A-) Şahıslar için: a-) Fotoğraflı nüfus cüzdanı fotokopisi, b-) Geçici ihale teminat makbuzu,

c-) Başkası adına katılacakların vekaletnamesi.

B-) Şirketler için: a-) Oda kayıt belgesi, b-) imza sirküsü (noterden onaylı), c-)  İstekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekaletnamesi,d-) Geçici ihale teminat makbuzu.

5- İhaleye Çıkan Arsaların Adres ve Muhammen Bedelleri 

 

 

 

Mahalle

 

Ada / Parsel

 

M2

 

Muhammen Bedel K.D.V. Dahil (TL)

 

Geçici Teminat (TL)

1

Datköy

103-13

406

46.000.00

1.400.00

2

Datköy

110-1

421.36

58.000.00

1.750.00

3

Datköy

111-1

450

57.000.00

1.750.00

4

Datköy

111-2

450

58.000.00

1.750.00

5

Datköy

111-4

430

52.000.00

1.600.00

6

Datköy

111-5

425

50.000.00

1.500.00

7

Datköy

111-6

400

48.000.00

1.500.00

8

Datköy

111-7

451.81

58.000.00

1.750.00

9

Datköy

111-8

449.97

57.000.00

1.750.00

10

Datköy

111-9

400

46.000.00

1.400.00

11

Datköy

111-10

400

47.000.00

1.500.00

12

Datköy

111-11

400

48.000.00

1.500.00

13

Datköy

111-12

400

49.000.00

1.500.00

14

Köseler

104-1

667.72

12.000.00

400.00

15

Köseler

105-2

344.18

6.000.00

200.00

16

Köseler

105-4

551.92

9.000.00

300.00

17

Köseler

117-1

403.79

7.000.00

250.00

18

Köseler

122-1

577.06

9.000.00

300.00

19

Köseler

122-2

598.08

10.000.00

300.00

20

Köseler

123-4

632.16

11.000.00

350.00

21

Köseler

123-5

635

11.000.00

350.00

22

Yeleme

130-15

496

11.000.00

350.00

23

Yeleme

131-2

558

14.000.00

450.00

24

Yeleme

132-6

505

12.000.00

400.00

25

Yeleme

136-6

526

13.000.00

400.00

26

Yeleme

136-7

500

12.000.00

400.00

27

Yeleme

137-1

468

11.000.00

350.00

6- İhaleye katılmak isteyenlerin ihaleden bir gün önce saat 16:00’a kadar belgelerini elden Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.

7- Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden görülebilir.

8- İhaleyi yapıp yapmamakta Belediye Encümeni yetkilidir.

  

                                                                                          İLGİLİLERE İLANEN DUYRULUR...!