Davet ve Duyurular Davet/Duyuru Detay

01.06.2017 günlü 70 sayılı Meclis toplantısında görüşülen,

10.07.2017 günlü  632 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan,

-Antalya İli Korkuteli İlçesi BAYAT Mahallesi 414 parsel hakkında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı konusu;

İlgilere tebligat yerine geçmek üzere İLAN OLUNUR.