Davet ve Duyurular Davet/Duyuru Detay

19.11.2018 tarih ve 1040 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında görüşülen,

19.11.2018 tarih ve 1039 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan,
-Antalya İli Korkuteli İlçesi Esenyurt Mahallesi 165 ada 2 parsel hakkında hazırlanan 1/1000 ölçekli mevzi uygulama imar planı konusu;
İlgilere tebligat yerine geçmek üzere İLAN OLUNUR.