Davet ve Duyurular Davet/Duyuru Detay

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

11/09/2018  gün ve 224  sayı ile Korkuteli Belediye Encümeninde görüşülerek kabul edilen,

04/10/2018 gün ve 1414  sayı ile Büyükşehir Belediye Encümeninde uygun bulunarak aynen onaylanan,

-Antalya ili Korkuteli ilçesi Varsak Yaylası tapulamalı 23 parselin 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Ve 19. Maddelerine göre uygulama dosyası

İlgililere tebligat yerine geçmek üzere İLAN OLUNUR.