Davet ve Duyurular Davet/Duyuru Detay

İLAN

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

10.08.2018 tarih ve 800 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan,

-Antalya İli Korkuteli ilçesi Yenimahalle 438 ada 9 parselin Maliye Hizmet Binası ve Lojmanı alanından Kapalı Spor Tesisi Alanına (Gençlik Merkezi) dönüştürülmesi ve plan notu eklenmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusu;

İlgilere tebligat yerine geçmek üzere İLAN OLUNUR.