Davet ve Duyurular Davet/Duyuru Detay

   İmrahor Mahallesi 371 ada 1,2 parseller, 372 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 parseller, 373 ada 1,2 parseller, 375 ada 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 parseller 424 ada 1 parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama planı Belediye Meclisince görüşülmüş daha sonra Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanmıştır.

   İlgililere tebligat yerine geçmek üzere İLAN OLUNUR.