Davet ve Duyurular Davet/Duyuru Detay

   Uzunoluk Mahallesi 667 ada 1 parsele ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Belediye Meclisince görüşülmüş daha sonra Antalya Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanmıştır.

   İlgililere tebligat yerine geçmek üzere İLAN OLUNUR.