Davet ve Duyurular Davet/Duyuru Detay

İLAN

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

22/05/2018  gün ve 126  sayı ile Korkuteli Belediye Encümeninde görüşülerek kabul edilen,

31/05/2018 gün ve 834  sayı ile Büyükşehir Belediye Encümeninde uygun bulunarak aynen onaylanan,

-Antalya ili Korkuteli ilçesi Kargalık Mahallesi 435 ada 12  parsellerin 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Ve 19. Maddelerine göre uygulama dosyası

İlgililere tebligat yerine geçmek üzere İLAN OLUNUR.