Davet ve Duyurular Davet/Duyuru Detay

İLAN

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

01.03.2018 tarih ve 25 sayılı Meclis toplantısında görüşülen,

08.05.2018 tarih ve 504 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisince değiştirilerek onaylanan,

-Antalya İli Korkuteli İlçesi Varsak Yaylası Mahallesi 23 parsel hakkında hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı konusu;

İlgilere tebligat yerine geçmek üzere İLAN OLUNUR.