Davet ve Duyurular Davet/Duyuru Detay

İLAN

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

01.03.2018 tarih ve 24 sayılı Meclis toplantısında görüşülen,

08.05.2018 tarih ve 503 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisince değiştirilerek onaylanan,

-Antalya İli Korkuteli İlçesi Ulucak Mahallesi 1100 ve 1101 parseller hakkında hazırlanan 1/1000 ölçekli mevzii uygulama imar planı konusu;

İlgilere tebligat yerine geçmek üzere İLAN OLUNUR.