Davet ve Duyurular Davet/Duyuru Detay

01.02.2018 tarih ve 17 sayılı Meclis toplantısında görüşülen,

09.04.2018 tarih ve 386 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan,

-Antalya İli Korkuteli İlçesi Varsak Yaylası Mahallesi 106 ada doğusu ve 107 ada batısı park alanı hakkında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusu;

İlgilere tebligat yerine geçmek üzere İLAN OLUNUR.