Davet ve Duyurular Davet/Duyuru Detay

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN İLAN OLUNUR.

 

06/003/2018 gün ve 58 sayı ile Korkuteli Belediye Encümeninde görüşülerek kabul edilen,

30/03/2018 gün ve 493 sayı ile Büyükşehir Belediye Encümeninde uygun bulunarak aynen onaylanan,

- Antalya İli Korkuteli İlçesi Aşağıpazar Mahallesi 827 Ada 1,2 ve 9 parsellerin 3194 sayılı İmar Kanununun 18. ve 19. Maddelerine göre uygulama dosyası,

İlgililere Tebligat yerine geçmek üzere İLAN olunur.