Davet ve Duyurular Davet/Duyuru Detay

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN OLUNUR

15/08/2017 gün ve 248 sayı il Korkuteli Belediye Encümeninde görüşülerek kabul edilen,

15/03/2018 gün ve 390 sayı ile Büyükşehir Belediye Encümeninde uygun bulunarak aynen onaylanan,

-Antalya ili Korkuteli İlçesi Uzunoluk Mahallesi 943 ada 1 ila 14 parsellerin 3194 sayılı İmar Kanununun 18. ve 19 Maddelerine göre uygulama dosyası

İlgililere tebligat yerine geçmek üzere İLAN OLUNUR.