Davet ve Duyurular Davet/Duyuru Detay

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

16/01/2018 gün ve 12 sayılı kararı ile Korkuteli Belediye Encümeninde görüşülen,

08/03/2018 gün ve 365 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Encümeni kararıyla onaylanan,

-Antalya ili Korkuteli ilçesi Uzunoluk Mahallesi tapulaması kayıtlı 1127 ada 1 ila 15 nolu parsellerin bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine göre yapılan imar uygulaması

İlgililere tebligat yerine geçmek üzere ilan olunur.