Davet ve Duyurular Davet/Duyuru Detay

07.12.2017 tarih ve 129 sayılı Meclis toplantısında görüşülen,

05.02.2018 tarih ve 115 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan,

-Antalya İli Korkuteli İlçesi Kiremitli Mahallesi 386 ada 14,15 parseller hakkında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusu;

İlgilere tebligat yerine geçmek üzere İLAN OLUNUR.