Davet ve Duyurular Davet/Duyuru Detay

İLAN

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

05.10.2017 tarih ve 99 sayılı Meclis toplantısında görüşülen,

11.12.2017 tarih ve 1153 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisince değiştirilerek onaylanan,

-Antalya İli Korkuteli İlçesi Akyar Mahallesi 215 ada 3, 4, 5 parseller ve 216 ada 10, 18 parseller hakkında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı konusu;

İlgilere tebligat yerine geçmek üzere İLAN OLUNUR.