Davet ve Duyurular Davet/Duyuru Detay

İLAN

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

02.11.2017 tarih ve 120 sayılı Meclis toplantısında görüşülen,

11.12.2017 tarih ve 1154 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisince değiştirilerek onaylanan,

-Antalya İli Korkuteli İlçesi Uzunoluk Mahallesi 137 ada 11, 12, 29, 34, 39, 40 parseller hakkında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusu;

İlgilere tebligat yerine geçmek üzere İLAN OLUNUR.