Davet ve Duyurular Davet/Duyuru Detay

İLAN

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

05.10.2017 tarih ve 97 sayılı Meclis toplantısında görüşülen,

11.12.2017 tarih ve 1169 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan,

-Antalya İli Korkuteli İlçesi İmrahor Mahallesi 391 ada 18 parsel hakkında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusu;

İlgilere tebligat yerine geçmek üzere İLAN OLUNUR.