Davet ve Duyurular Davet/Duyuru Detay

İLAN

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

26/12/2017  gün ve 395  sayı ile Korkuteli Belediye Encümeninde görüşülerek kabul edilen,

18/01/2018 gün ve 69  sayı ile Büyükşehir Belediye Encümeninde uygun bulunarak aynen onaylanan,

-Antalya ili Korkuteli ilçesi Yazır Mahallesi 319 ada 2 ve 6 parsellerin 3194 sayılı İmar Kanununun 18. Ve 19. Maddelerine göre uygulama dosyası

İlgililere tebligat yerine geçmek üzere İLAN OLUNUR.