Davet ve Duyurular Davet/Duyuru Detay

07/12/2017 tarih ve 130 sayılı Meclis toplantısında görüşülen

15/12/2017 tarih ve 1197 sayılı  Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan,

-Antalya İli Korkuteli İlçesi Aşağıpazar Mahallesi 827 Ada 1,2 ve 9 Parseller hakkında hazırlanan İlgilere göre 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği konusu;

İlgilere tebligat yerine geçmek üzere İLAN OLUNUR.