Davet ve Duyurular Davet/Duyuru Detay

İLAN

KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

07.09.2017 tarih ve 83 sayılı Meclis toplantısında görüşülen,

06.11.2017 tarih ve 1028 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan,

-Antalya İli Korkuteli İlçesi Aşağıpazar Mahallesi 183 ada 31 parsel hakkında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı konusu;

İlgilere tebligat yerine geçmek üzere İLAN OLUNUR.