Davet ve Duyurular Davet/Duyuru Detay

                                                             İLAN

                          KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

07.09.2017 tarih ve 84 sayılı Meclis toplantısında görüşülen,

06.11.2017 tarih ve 1029 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan,

-Antalya İli Korkuteli İlçesi Kiremitli Mahallesi 436 ada 13 parsel hakkında hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı konusu;

İlgilere tebligat yerine geçmek üzere İLAN OLUNUR.