Davet ve Duyurular Davet/Duyuru Detay

04/05/2017 Günlü 63 Sayılı Meclis toplantısında görüşülen,

10/07/2017 Günlü 643 Sayılı Büyükşehir Belediye Meclisinde onaylanan,

 - Antalya İli Korkuteli İlçesi UZUNOLUK Mahallesi 128 ada 56 parselin güneyindeki park alanındaki trafo yeri değişikliği 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı konusu;

 ilgilere tebligat yerine geçmek üzere İLAN OLUNUR...!