Davet ve Duyurular Davet/Duyuru Detay

06/12/2016 gün ve 500 sayılı kararı ile Korkuteli Belediye Encümeninde görüşülen,

13/07/2017 gün ve 1012 sayılı Antalya Büyükşehir Belediye Encümeni kararıyla onaylanan,

- Antalya ili Korkuteli ilçesi Alaaddin Mahallesi tapulaması kayıtlı 82 ada 4 ila 9 parselin bulunduğu alanda 3194 sayılı İmar Kanunu 18. Maddesine göre yapılan imar uygulaması 

İlgililere tebligat yerine geçmek üzere ilan olunur.