Davet ve Duyurular Davet/Duyuru Detay

04.05.2017 günlü Meclis toplantısında görüşülen,

10.07.2017 günlü Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan,

-Antalya İli Korkuteli İlçesi UZUNOLUK Mahallesi 128 ada 104, 105, 143, 144, 145, 181, 182, 183, 194, 292 ve 293  parseller İlave İmar Planı Tadilatı konusu;

İlgilere tebligat yerine geçmek üzere İLAN OLUNUR.