Davet ve Duyurular Davet/Duyuru Detay

01/12/2016 Gün ve 142 Sayılı Meclis Toplantısında Onaylanan.

06/02/2017 gün ve 128 sayılı Büyükşehir Belediye Meclisinde onaylanan.

Antalya İli Korkuteli İlçesi Uzunoluk Mahallesi 1291 Ada batısında yer alan park alanının güney batısında trafo alanı planlamasına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı konusu; 

İlgilere tebligat yerine geçmek üzere İLAN OLUNUR.